Civa AS
E-post:post@civa.no


                

Civa levererar mönsterkort till elektronikindustrin i nordeuropa. Producenterna finns huvudsakligen i Kina, men prototyper och mer komplexa kort levereras också från Europa. Producenterna har en storlek och profil som anpassats utifrån våra kunders behov.

Civa är en totalleverantör av mönsterkort. Vi har stor erfarenhet av volym- produktion. Vi levererar årligen flera miljoner mönsterkort till tysk telekom- industri. Civa blev vald som leverantör, då vi har hög kompetens inom kvalitetssäkring och mönsterkortsteknologi.

Civa är den självklara samarbetsparten när du ska utveckla ett HDI kort. Vi hittar de bästa lösningarna från utvecklingsfas till serieproduktion. Våra producenter är världsledande på leveranser till försvaret, bilindustrin och telekom.